SLO | HR | EN

Heritage Live – Događaji

Bobočijada – Babići, 27.4.2010.

Slovensko-hrvatska arhivistička konferencija – Otočec

Otočec, Slovenija, 9.-10-9-2010 Arhivsko društvo Slovenije je v sodelovanju s Hrvaškim arhivističnim društvom organiziralo Slovensko-hrvaško arhivsko konferenco v okviru slovensko-hrvaškega čezmejnega projekta HERITAGE LIVE o podiplomskem študiju arhivistike. Konferenca je potekala od 9. do 10. septembra 2010 na Otočcu. V uvodu so konferenco pozdravili mag. Nina Zupančič iz MK, Ivan Sabolić iz Veleposlaništva Republike Hrvaške,   >>

Arhivistička konferencija – Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice, Slovenija 14.-16- oktober 2010. Arhivsko društvo Slovenije je v sodelovanju s Hrvaškim arhivskim društvom v okviru projekta HERITAGE LIVE izvedelo arhivsko konferenco na temo Izobraževanje arhivistov in izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom ter o elektronskem arhiviranju, ki je potekala od 14. do 16. oktobra 2009 v Dolenjskih Toplicah. Dogodka se je   >>

Heritage LIVE!

Heritage LIVE! je projekt usposobljavanja na področju prepoznavanja, održavanja i predstavljanja kulturne baštine slovensko-hrvatskog prekograničnog područja. Voditelj projekta: Aleksander Panjek Financijski službenik: Nataša Škorja Tehnički koordinator: Petra Kavrečič

Univerza na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije)

Univerzu na Primorskem (UP) je odlukom osnovao Državni zbor RS 29. siječnja 2003. po osnivanju imala je tri fakulteta, dvije visoke škole i dva istraživačka zavoda. Sveučilište se različitim stručnim djelatnostima uključuje u djelovanje lokalnog i slovenskog prostora, u tijela strateških državnih politika te u djelatnosti rektorske konferencije. Sveučilište je uspostavio aktivan i kreativan partnerski   >>

Gradska općina Koper

S obzirom na površinu i broj stanovnika, gradska općina Kopar jedna je od najvećih u primorskoj regiji. Zahvaljujući gospodarskoj razvijenosti, prometnoj infrastrukturi i živahnom kulturnom životu, općina Kopar uvrštava se među najrazvijenija područja Slovenije. Prirodne, povijesne i kulturne znamenitosti koparskog područja privlače mnoge posjetitelje i nude razne mogućnosti za izletnički turizam u bližoj okolici, na   >>

Općina Piran

Općina Piran leži na jugozapadnom dijelu Republike Slovenije; obuhvaća površinu od 46,6 km2 i broji cca. 17.000 stanovnika. Na kopnenom dijelu Općina graniči s državom Hrvatskom, na moru s Hrvatskom i s Italijom. Pretežni dio Općine obuhvaća priobalje, izuzevši vrhove sa zaselcima Nova vas, Padna i Sv. Peter u neposrednoj blizini Portoroža. Piran je lučki   >>

Općina Izola

Izola je živahan mediteranski gradi, poznat po gostoljubljivosti njegovih stanovnika. Iako je Izola prvenstveno turističko središte, duša grada još uvijek je sačuvana u ribarstvu, vinogradarstvu i proizvodnji maslinovog ulja. Upravo to čini Izolu drukčijom od susjedskih obalnih gradova. Izola duguje svoje ime otoku na kojem je nastala; svoj identitet duguje ljudima koji čuvaju tradiciju zajedništva   >>

Slovensko arhivističko društvo

Slovensko arhivističko društvo (ADS) potiče razvoj arhivističke struke i djelatnosti sa stručnim znanstvenim istraživanjem, izmjenom dobrih praksi i stručnim usavršavanjem u širem smislu. Zauzima se za razvoj zaštite arhivske i dokumentarne građe te razvija svjest o značenju arhivske službe i arhivske građe. Društvo priređuje seminare, slovensko-hrvatska savjetovanja, sudjeluje u raznim komisijama međunarodnog karaktera te u   >>

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U okviru Fakulteta postoji 75 programa studija koje izvode 23 odsjeka. Odsjek za informacijske znanosti, kao partner na ovom projektu unutar Fakulteta, obrazuje studente u području informacijskih znanosti sa smjerovima arhivistika, bibliotekarstvo, informatika, informatologija (jezično inženjerstvo, leksikografija, menadžment znanja), te muzeologija i   >>

Grad Umag

Grad Umag, kao jedinica lokalne samouprave teritorijalno je definirana u članku 23. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Grad Umag je jedinica lokalne samouprave i predstavlja prirodnu, urbanu, gospodarsku, povijesnu i društvenu cjelinu. Grad Umag potiče održivi gospodarski razvoj, posebice razvoj turizma, poljoprivrede i drugih privrednih grana koje ne narušavaju i   >>

Grad Buje

Grad Buje potiče održivi gospodarski razvoj, a napose razvoj turizma, poljoprivrede i drugih privrednih grana koje ne narušavaju i ne zagađuju okoliš. Grad Buje promiče društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti svog područja te financira i sudjeluje u organizaciji pučkih fešta, obilježavanju narodnih blagdana i drugih prigodnih manifestacija, putem kojih se promiču istarski   >>

Općina Lanišće

Općina Lanišće ustrojena je 1992. godine temeljem Zakona o područjima Županija, gradova i općina u RH kao dio bivše Općine Buzet. Općina Lanišće je jedinica lokalne samouprave sa statusom područja od posebne državne skrbi u sastavu Istarske županije i Republike Hrvatske u kojoj građani, neposredno ili putem izabranih tijela, na osnovi Ustava Republike Hrvatske, Zakona   >>

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo razvija svijest o arhivskom gradivu kao općem kulturnom dobru i o potrebi njegove primjerene zaštite; unapređuje stručne standarde u obradi arhivskog gradiva, potiće i pomaže obrazovanje i stručno usavršavanje djelatnika u arhivima i pismohranama; potiće zanimanje za korištenje arhivskog gradiva i popularizaciju arhivske djelatnosti; razvija suradnju sa srodnim udrugama i organizacijama u   >>

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper

U okviru UP-a također djeluje Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS), osnovano 1. prosinca 1994. UP ZRS predstavlja jezgru istraživačke i istraživačko-aplikativne djelatnosti UP. Istraživači UP ZRS sudjeluju u obrazovnom procesu na različitim fakultetima UP, istovremeno je UP ZRS neka vrsta „inkubatora“ za dodiplomske i postdiplomske studijske programe na sveučilištu. Djelovanje UP ZRS je izrazito interdisciplinarno   >>