SLO | HR | EN

Univerza na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije)

Univerzu na Primorskem (UP) je odlukom osnovao Državni zbor RS 29. siječnja 2003. po osnivanju imala je tri fakulteta, dvije visoke škole i dva istraživačka zavoda. Sveučilište se različitim stručnim djelatnostima uključuje u djelovanje lokalnog i slovenskog prostora, u tijela strateških državnih politika te u djelatnosti rektorske konferencije. Sveučilište je uspostavio aktivan i kreativan partnerski odnos sa studentskom organizacijom. U postupku osnivanja još su sljedeće infrastrukturne jedinice: računalno-informacijski centar, zajednička knjižnica i sveučilišni inkubator. Studentski domovi novi su članovi Sveučilišta. UP uključuje osam članica – tri fakulteta, dvije visoke škole, dva istraživačka zavoda i studentske domove. Sveučilište je mrežno strukturirano, sjedišta članica su u Kopru, Izoli i Portorožu. Visokoškolsko središte u Kopru osnovao je samostalni visokoškolski zavod UP FHŠ. Godine 2001. započelo je izvođenje dvaju dodiplomskih studijskih programa (Geografija kontaktnih prostora, Kulturni studiji i antropologija) i jednog postdiplomskog studijskog programa (Karstologija). Od 2003. FHŠ je članica Univerze na Primorskem. Od 2004. djeluju dva dodatna dodiplomska studijska programa (Povijest i Slovenistika) i tri postdiplomska studijska programa (Povijest Europe i Sredozemlja, Geografija kontaktnih prostora, Filozofija i teorija vizualne olklor). Vijeće za visoko školstvo 2005. godine potvrdilo je sljedeće bolonjske studijske olklore I. Stupnja: Baština Europe i Sredozemlja, Filozofija, Talijanistika, Kulturni studiji i antropologija te studijske olklore II. Stupnja: Filozofija, Umjetnička i povijesna baština Sredozemlja, Arheološka baština Sredozemlja, Kulturni studiji i antropologija, Medijski studiji, 2. stupnja, Povijest, 2. stupnja. Fakultet djeluje na obalnom i graničnom prostoru, ispostavljenom utjecaju međunarodnih kulturnih i gospodarskih struja. Istraživači UP ZRS-a uključeni su u pedagoški program UP FHŠ.

Aktivnosti u projektu

Vodeći partner uključen je kao koordinator u sve aktvinosti projekta, što će omogućiti njegovo uspješno izvođenje. Posebna pažnja posvetiće se uspješnom vođenju i upravljanju projektom, koordinaciji posla među partnerima i komunikaciji, te pripremi međuizvještaja i zaključnog izvještaja. UP FHŠ ima stručan i kompetentan kadar, koji će već na temelju prethodnih iskustava aplicirati znanje za uspješnu koordinaciju i provedbu projektnog menadžmenta. UP FHŠ će u okviru djelatnosti biti uključena i u radni dio 2 i 3 te sudjelovati kot promocijskih aktivnosti radnog dijela 4.