SLO | HR | EN

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izvodi nastavu na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U okviru Fakulteta postoji 75 programa studija koje izvode 23 odsjeka. Odsjek za informacijske znanosti, kao partner na ovom projektu unutar Fakulteta, obrazuje studente u području informacijskih znanosti sa smjerovima arhivistika, bibliotekarstvo, informatika, informatologija (jezično inženjerstvo, leksikografija, menadžment znanja), te muzeologija i upravljanje baštinom. Članovi Odsjeka sudjelovali su i sudjeluju na čitavom nizu domaćih i međunarodnih znanstvenoistraživačkih projekata. Izdvajamo završeni međunarodni projekt TEMPUS – Aspects of Organization and Information Systems: Curriculum Development (CD_JEP-16086-2001). Odsjek je uključen i u aktivnosti europske inicijative Digital Preservation Europe (DPE) kao pridruženi partner.

Aktivnosti u projektu

Partner će biti aktivno uključen u koordinacijske djelatnosti koje će kod partnera omogućiti uspješno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti, komunikaciju s vodećim partnerom i pravovremeno slanje međuizvještaja i zahtjeva za plaćanje vodećem partneru. Aktivno će sudjelovati kot trečeg radnog djela (priprema studijskih programa).