SLO | HR | EN

Arhivistička konferencija – Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice, Slovenija 14.-16- oktober 2010.

Arhivsko društvo Slovenije je v sodelovanju s Hrvaškim arhivskim društvom v okviru projekta HERITAGE LIVE izvedelo arhivsko konferenco na temo Izobraževanje arhivistov in izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom ter o elektronskem arhiviranju, ki je potekala od 14. do 16. oktobra 2009 v Dolenjskih Toplicah. Dogodka se je udeležilo 142 obiskovalcev iz državnih arhivov, iz radijskih in televizijskih arhivov, knjižnic iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Avstrije… V uvodu je dr. Aleksander Panjek iz Univerze na Primorskem predstavil projekt Heritage live, ki je namenjen skupnemu slovensko-hrvaški pripravi podiplomskega študija arhivistike. Poleg uvodnih predavanj kjer je dr. Stane Granda predstavil zgodovinski oris Dolenjske, dr. Jedert Vodopivec pa zaključke projekta popisa depojev 2007-09 so o izobraževanju arhivistov predavali ugledni mednarodni strokovnjaki kot je dr. Peter Horsman iz Univerze Amsterdam, dr. Alexander Hecht iz Univerze na Dunaju, dr. Hrvoje Stančić iz Filozofske fakultete v Zagrebu, dr. Hanna Krayewska je predstavila izobraževanje polskih arhivistov, Mitja Sadek je predstavil Jesensko arhivistično šolo, ki jo organizira Državni arhiv v Trstu. Jelka Melik pa je spregovorila o arhivistiki in pravu. Rajka Bućin iz Hrvaškega državnega arhiva je predstavila hrvaške izkušnje na področju izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja arhivistov znotraj projekta MATRA (Administrativna in upravna reforma hrvaške arhivske službe). Helena Plečko Mlekuš je predstavila vseživljenjsko izobraževane slovenskih knjižničnih delavcev. Drugi dan so svoje izkušnje iz prakse o izobraževanju delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom predstavili slovenski arhivisti. Tretji dan je bil namenjen e-arhiviranju, kjer so bila predstavljene notranja pravila in zunanja služba v Sloveniji, kar nekaj referatov je bilo namenjenih zagotavljanju informacijske varnosti in sledljivosti.