SLO | HR | EN

Grad Buje

Grad Buje potiče održivi gospodarski razvoj, a napose razvoj turizma, poljoprivrede i drugih privrednih grana koje ne narušavaju i ne zagađuju okoliš. Grad Buje promiče društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti svog područja te financira i sudjeluje u organizaciji pučkih fešta, obilježavanju narodnih blagdana i drugih prigodnih manifestacija, putem kojih se promiču istarski narodni običaji i kultura. Pripadnicima svih etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom i kulturna autonomija. Pripadnicima talijanske nacionalne zajednice zajamčuje se pravo na javnu upotrebu njihovog jezika i pisma, pravo očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta u koju svrhu mogu osnivati autonomne kulturne i druge udruge, pravo na slobodno organiziranje informativne i izdavačke djelatnosti, te pravo na odgoj i obrazovanje na vlastitom jeziku na području Grada Buja. Radi ostvarivanja navedenih ciljeva talijanske nacionalne zajednice Grad Buje osigurava uvjete koji jamče da će se cjelokupni javni i službeni život u Gradu odvijati uz ravnopravnost obaju jezika i pisma. U duhu dvojezičnosti Grad Buje brine o očuvanju i zaštiti izvornih toponima (naziva naselja i ulica) te očuvanju lokalnih govora kroz zavičajnu nastavu i druge sadržaje. Grad Buje je proklamiranjem poljoprivrede kao primarne djelatnosti na području Grada, uložio izuzetne napore u poticanju maslinarstva (u Bujama je sjedište Hrvatske udruge gradova maslina i ekstra djevičanskog maslinovog ulja) i vinogradarstva (kroz programe i natječaje za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta) te potiče izradu i proizvodnju izvornih istarskih proizvoda i usluga i promiče ih na domaćim i međunarodnim sajmovima i izložbama. Na području gospodarstva Grad Buje je bio inicijator osnivanja „Slobodne zone Buje“ i kao suvlasnik i osnivač trgovačkog društva Robni terminali Buje d.o.o. dobio je koncesiju za osnivanje i rad „Slobodne zone Buje“ (N.N. 76/00).

Aktivnosti u projektu

Partner će biti aktivno uključen u koordinacijske djelatnosti koje će kod partnera omogućiti uspješno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti, komunikaciju s vodećim partnerom i pravovremeno slanje međuizvještaja i zahtjeva za plaćanje vodećem partneru. Aktivno će sudjelovati kot drugog radnog dijela i kot promocije projekta.