SLO | HR | EN

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo razvija svijest o arhivskom gradivu kao općem kulturnom dobru i o potrebi njegove primjerene zaštite; unapređuje stručne standarde u obradi arhivskog gradiva, potiće i pomaže obrazovanje i stručno usavršavanje djelatnika u arhivima i pismohranama; potiće zanimanje za korištenje arhivskog gradiva i popularizaciju arhivske djelatnosti; razvija suradnju sa srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Aktivnosti u projektu

Partner će biti aktivno uključen u koordinacijske djelatnosti koje će kod partnera omogućiti uspješno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti, komunikaciju s vodećim partnerom i pravovremeno slanje međuizvještaja i zahtjeva za plaćanje vodećem partneru. Aktivno će sudjelovati kot trečeg radnog djela (susreti).