SLO | HR | EN

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper

U okviru UP-a također djeluje Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS), osnovano 1. prosinca 1994. UP ZRS predstavlja jezgru istraživačke i istraživačko-aplikativne djelatnosti UP. Istraživači UP ZRS sudjeluju u obrazovnom procesu na različitim fakultetima UP, istovremeno je UP ZRS neka vrsta „inkubatora“ za dodiplomske i postdiplomske studijske programe na sveučilištu. Djelovanje UP ZRS je izrazito interdisciplinarno (međusobna povezanost humanističkih, društvenih i prirodoslovnih nauka), poseban naglasak je na proučavanju tematika Sredozemlja i područja Sjevernog Jadrana u usporedbi sa srednjeeuropskim i naročito sa cjelokupnim slovenskim prostorom.

Aktivnosti u projektu

Partner će biti aktivno uključen u koordinacijske djelatnosti koje će kod partnera omogućiti uspješno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti, komunikaciju s vodećim partnerom i pravovremeno slanje međuizvještaja i zahtjeva za plaćanje vodećem partneru. Aktivno će sudjelovati kot drugog i tretjog radnog dijela i kot promocije projekta.