SLO | HR | EN

Grad Umag

Grad Umag, kao jedinica lokalne samouprave teritorijalno je definirana u članku 23. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Grad Umag je jedinica lokalne samouprave i predstavlja prirodnu, urbanu, gospodarsku, povijesnu i društvenu cjelinu. Grad Umag potiče održivi gospodarski razvoj, posebice razvoj turizma, poljoprivrede i drugih privrednih grana koje ne narušavaju i ne zagađuju okoliš, promiče društvene, prostorne, prirodne, etničke, kulturne i druge osobitosti svog područja te financira i sudjeluje u organizaciji pučkih manifestacija, obilježavanju narodnih blagdana i drugih prigodnih manifestacija, putem kojih se promiču izvorni istarski narodni običaji i kultura.

Grad Umag promiče razvoj gospodarstva, posebice razvoj turizma, nautičkog turizma, industrije, poljoprivrede te uslužnih djelatnosti i prometnica te ostale infrastrukture. U suradnji s tijelima te institucijama Istarske županije i nadležnim ministarstvima osigurava potrebne uvjete i financijska sredstva za provedbu projekata. U ovom kontekstu Grad Umag koordinira i razvija uvjete za širenje industrijske i poduzetničke zone Ungarija. Posebna pažnja posvećena je i zaštiti okoliša putem sanacije i održavanja sanitarne deponije te izgradnji sustava za odvodnju otpadnih voda. Grad Umag promiče razvoj ribarstva i poljoprivrede, posebice vinogradarstva, maslinarstva, uzgoja rajčice (kroz natječaje za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta), proizvodnju izvornih istarskih proizvoda i usluga te sudjeluje u njihovoj promidžbi na domaćim i međunarodnim sajmovima i izložbama.

Aktivnosti u projektu

Partner će biti aktivno uključen u koordinacijske djelatnosti koje će kod partnera omogućiti uspješno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti, komunikaciju s vodećim partnerom i pravovremeno slanje međuizvještaja i zahtjeva za plaćanje vodećem partneru. Aktivno će sudjelovati kot drugog radnog dijela i kot promocije projekta.