SLO | HR | EN

Slovensko arhivističko društvo

Slovensko arhivističko društvo (ADS) potiče razvoj arhivističke struke i djelatnosti sa stručnim znanstvenim istraživanjem, izmjenom dobrih praksi i stručnim usavršavanjem u širem smislu. Zauzima se za razvoj zaštite arhivske i dokumentarne građe te razvija svjest o značenju arhivske službe i arhivske građe. Društvo priređuje seminare, slovensko-hrvatska savjetovanja, sudjeluje u raznim komisijama međunarodnog karaktera te u međunarodnim arhivskim organizacijama.

Aktivnosti u projektu

Partner će biti aktivno uključen u koordinacijske djelatnosti koje će kod partnera omogućiti uspješno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti, komunikaciju s vodećim partnerom i pravovremeno slanje međuizvještaja i zahtjeva za plaćanje vodećem partneru. Aktivno će sudjelovati kot drugog radnog dijela i kot promocije projekta.