SLO | HR | EN

Općina Piran

Općina Piran leži na jugozapadnom dijelu Republike Slovenije; obuhvaća površinu od 46,6 km2 i broji cca. 17.000 stanovnika. Na kopnenom dijelu Općina graniči s državom Hrvatskom, na moru s Hrvatskom i s Italijom. Pretežni dio Općine obuhvaća priobalje, izuzevši vrhove sa zaselcima Nova vas, Padna i Sv. Peter u neposrednoj blizini Portoroža. Piran je lučki gradić na slovenskoj obali i središte Općine Piran. Kao lokalna samouprava zajednica Općina Piran nadležna je za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva, uključujući rješavanje pitanja lokalnog značaja. Općina jamči uvjete gospodarskog razvoja, ostvaruje uvjete za gradnju stanova, aktivno djeluje na području stambene problematike, osigurava lokalne javne službe, osigurava i pospješuje odgojno-obrazovnu i zdravstvenu djelatnost, brine o zaštiti okoliša, pospješuje istraživačku, kulturnu i društvenu djelatnost te brine o razvoju sporta. Piran je hram kulturne i prirodne baštine, riznica umjetnosti, grad brojnih priredbi, koncerata i izložbi. Općinu Piran odlikuje bogata povijest; isprepletanje različitih kultura i događaja kroz stoljeća ostavilo je pečat ne samo na gradu već i na ljudima i običajima ovog područja Istre. Općina Piran već godinama aktivno djeluje na području turizma održavajući tradiciju ovog područja. Pritom imaju veliku zaslugu uspješno završeni projekti, poduprti europskim sredstvima.

Aktivnosti u projektu

Partner će biti aktivno uključen u koordinacijske djelatnosti koje će kod partnera omogućiti uspješno vođenje i koordinaciju projektnih aktivnosti, komunikaciju s vodećim partnerom i pravovremeno slanje međuizvještaja i zahtjeva za plaćanje vodećem partneru. Aktivno će sudjelovati kot drugog radnog dijela i kot promocije projekta.