SLO | HR | EN

Slovensko-hrvatska arhivistička konferencija – Otočec

Otočec, Slovenija, 9.-10-9-2010

Arhivsko društvo Slovenije je v sodelovanju s Hrvaškim arhivističnim društvom organiziralo Slovensko-hrvaško arhivsko konferenco v okviru slovensko-hrvaškega čezmejnega projekta HERITAGE LIVE o podiplomskem študiju arhivistike. Konferenca je potekala od 9. do 10. septembra 2010 na Otočcu. V uvodu so konferenco pozdravili mag. Nina Zupančič iz MK, Ivan Sabolić iz Veleposlaništva Republike Hrvaške, direktor ARS dr. Dragan Matić in dr. Aleksander Panjek iz Univereze na Primorskem, ki je tudi vodja projekta Heritage Live. V prvih dveh referatih sta Jože Škofljanec in Vlatka Lemić predstavila trenutno stanje in probleme arhivistike v Sloveniji in Hrvaški. Hedvika Zdovc je predstavila pridobivanje strokovnih nazivov, referat Usklajevanje statusa arhivistov Republike Hrvaške z ostalimi kolegi iz EU Deane Kovačec pa je predstavila Ivana Prgin. V popoldanskem delu je Jože Škofljanec predstavil katere vsebine so z vidika arhivistov in arhivistike del podiplomskega študija arhivistike. Aleksander Panjek in Irena Lazar iz Univerze na Primorskem sta predstavila pripravo na doktorski študij arhivistike. Med in po predavanjih je potekala živahna debata udeležencev. Naslednji dan je dr. Hrvoje Stančić podal referat o e-Državnih institucijah in vlogi e-arhivistov. Branko Goropevšek pa je predstavil Formalno in neformalno izobraževanje v bibliotekarski stroki v Sloveniji. Nato je sledila delavnica o vseživljenjskem izobraževanju v arhivistiki, predstavitev portala Heritage Live in zaključek konference z okroglo mizo. Na konferenci je bilo 50 udeležencev iz Slovenije in Hrvaške ter nekaj gostov iz tujine. Na konferenci je potekala živahna izmenjava mnenj o trenutnem stanju arhivistike in pogledih kaj je potrebno narediti, da se bo stroka razvijala. Konferenca je bila v celoti financirana s strani Evropske unije iz Instrumenta za predpristopno pomoč v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.