SLO | HR | EN

Istarski praznik

Spoštovani,

obveščamo vas, da bodo v prihodnjih mesecih na območju Mestne občine Koper, občine Izola in občine Piran v Sloveniji ter na območju občin Umag in Buje na Hrvaškem potekale prireditve, ki jih omenjene občine soorganizirajo v okviru projekta HERITAGE LIVE (OP IPA SI-HR 2007-2013). Vodilni partner projekta HERITAGE LIVE – Živa, oživljena, doživeta kulturna dediščina: Projekt usposabljanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine slovensko-hrvaškega čezmejnega območja je Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem (vodja projekta dr. Aleksander Panjek). Osrednji cilj projekta Heritage LIVE je krepitev znanja ter dvig kakovosti in učinkovitosti delovanja na področju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediščine na slovensko-hrvaškem čezmejnem območju. Ena od aktivnosti projekta se osredotoča na valorizacijo prvin istrske žive dediščine, in sicer praznikov, ki temeljijo na ljudskem izročilu, ki so pomemben sestavni del kulturne dediščine in predstavljajo razvojno priložnost tega prostora.

Vljudno vabljeni!

> prevzemite veliki plakat